תקנון:  

הזכויות שמורות לדקל שרותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ.

החוברות והגרסה האינטרנטית מיועדות לשימושו של הרוכש בלבד ובצורתה המודפסת או האינטרנטית.

אין להקליד את הנתונים הכלולים בחוברת או בגירסה האינטרנטית, כולם או מקצתם, באמצעי מגנטי או אלקטרוני כלשהו.
אין להעתיק כל חלק שהוא מחוברת או מהגרסה האינטרנטית  באיזה אופן או צורה שהם, לרבות על ידי הדפסה, צילום, ו/או 
אמצעי מגנטי או אלקטרוני.

 לתשומת לב המשתמשים בחוברת :

  • נעשו מאמצים להבטיח דיוק ועדכון המחירים ושאר הנתונים, אולם המערכת וההוצאה אינן אחראיות לטעויות או לאי דיוקים.
  • המחירים ושאר הנתונים הכלולים בחוברת או הגרסה האינטרנטית אינם מהווים חוות דעת ו/או המלצה למוצרים ושירותים הנזכרים בחוברת.
  • כל מחיר עשוי להשתנות בכל עת ע"י היצרן, ע"י המשווק וכיו"ב.
  • המערכת וההוצאה לאור לא תהיינה אחראיות ולא תשאנה בכל הנזק, ו/או הוצאה שייגרמו או שעלולים להיגרם משימוש בחוברת זו.

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ו/או החומר הפרסומי הכלול בחוברת או בגרסה האינטרנטית.
בשום מקרה, נותן החסות אינו ולא יהא אחראי בצורה כלשהי לתוכן החוברת או הגרסה האינטרנטית, המודעות והחומר 
הפרסומי הכלול בה, המחירים ושאר הנתונים המתפרסמים בה, וכן לא יישא בכל נזק ו/או 
הוצאה שייגרמו או שעלולים להיגרם למאן דהו בשל השימוש בחוברת או בגרסה האינטרנטית.

מדיניות ביטול עסקה  בדקל :

  • מדיניות ביטול העסקה היא בכפוף ובהתאמה לחוק תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.
  • מוצר שנשלח ללקוח כגון חוברת מאגר המחירים ו/או ספר הדרכה/ תחיקה ניתן להחזיר רק במקרה והמוצר עדיין באריזתו המקורית או שהמוצר טרם הגיע לידי הלקוח.
  • לא ניתן לבטל עסקה במקרה של רכישת היתר לצפייה במחירוני דקל במערכת מקוונת   (ON LINE) ו/או שימוש במחשבון ו/או השתתפות במכרז, מרגע מימוש הצפייה ו/או  השימוש במערכת המקוונת.
  • הזמנת שירות של שימוש בתוכנת דקל ניתן לבטל עד 14 יום ממועד  ההזמנה ובתנאי שתנאי הביטול היו ידועים ללקוח במועד ההזמנה.
  • במקרה של ביטל עסקה העומדת בתנאים שפורטו לעיל' הכסף יוחזר במלואו ללקוח בתוך 7 ימי עסקים.