מחירון שיפוצים מורחב

מחירון מקיף בתחום ענף הבנייה וההנדסה האזרחית. המחירון כולל 46 פרקים עם כ-25,000 סעיפים ומחירים מעודכנים.

עלות מנוי שנתי למחירון דיגיטלי לצפייה בלבד -2,720 ש"ח +מע"מ (המחירון מתעכדכן כל 1 לחודש). ניתן לקבל פרטים בטלפון: 04-8145400

 

 

לכניסה למחירון לחץ כאן

מחירון שיפוצים מורחב מחשב_20240418082559.682.png

המחירון משמש ככלי עזר ל:

  • התייחסות למחירון דקל שיפוצים מורחב, כבסיס למכרז – מחירון.
  • הכנת כתבי כמויות עבור מכרזי מסגרת, בעזרת הניסוח המקצועי של הסעיפים.
  • הכנת אומדנים כספיים מפורטים בהתאם לכתב הכמויות המתומחר על בסיס מחירוני דקל.
  • אפשרות להשוואת מחירים, לצורך בחירה בין סוגי פתרונות תכנון וביצוע שונים.
  • קביעת מנגנון מסוכם מראש, לתמחור העבודות הנוספות/ חריגות בפרויקט על בסיס מחירוני דקל.

המחירון מיועד ל:

  • רשויות, תאגידים עירוניים וחברות המבצעות מכרזי מסגרת
  • מזמיני עבודות שונים

 

כיצד נקבעים המחירים המופיעים במחירון שיפוצים מורחב:

  • ניתוח תוצאות מכרזים שהועברו לחברתנו ע"י משרדים ממשלתיים, רשויות וגופים פרטיים.
  • ניתוח עלויות ועדכון מחירים ע"י קבלנים וספקים.