כניסה למחירונים הדיגיטליים - אפליקציית דקל

התקנת אפליקציה באיי פון

חיפוש חופשי במחירונים הדיגיטליים

אפליקציית דקל - חוברת הסבר שימוש במודול רשימת הסעיפים

כניסה לתוכנת דקל בענן

חוברת שימוש בתוכנת דקל בענן

הסבר שימוש בפונקציית חיפוש בתוכנה

יצירת פרוייקט כתב כמויות חדש - תוכנת דקל בענן

ייבוא כתבי כמויות

ייצוא כתבי כמויות

מדריך לדקל הצעות מחיר

מדריך לדקל מכרז פומבי