המאגר המאוחד של מנהל הדיור הממשלתי

מחירון לעבודת בנייה, אחזקה, תפעול ושירותים המשמש את משרדי הממשלה ואת מאגר הקבלנים הממשלתי.

מינהל הדיור הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר, בחר בחברת דקל כאחראית לאספקה, ניהול, עדכון ושירות למחירון לעבודות בנייה,

שיפוצים, אחזקה, תפעול ושירותים עבור משרדי הממשלה - "מחירון המאגר המאוחד".

החל ממהדורה 06/2017 מופצת חוברת "תכולות ומפרטי ביצוע", הכוללת את כל התכולות המקושרות לסעיפים של המאגר המאוחד, באותה מהדורה.

ניתן לקבל פרטים בטלפון: 04-8145400

 

לכניסה למחירון לחץ כאן

המחירון משמש ככלי עזר ל : 

  • משרדי הממשלה: מחלקות בנייה ו/או תחזוקה ולכל בעלי התפקידים האחראים על אומדנים תקציביים, ועל בדיקה ואישור מחירים חריגים בנושא בנייה ושיפוצים.

  • מתכננים: המחירון מסייע למתכננים כמקור להכנת כתבי כמויות ואומדנים תקציביים לבנייה חדשה ושיפוצים, לבדיקת מחירים חריגים בחשבונות הקבלן וכן להשוואת מחירים בין פתרונות הנדסיים שונים.

  •  קבלנים: המחירון מסייע לקבלנים לרבות קבלני שיפוצים ובנייה בהיקפים קטנים, ככלי עזר להכנת הצעות למכרז (תוך תשומת לב מיוחדת להתאמה בין מחיר וכמות בכל סעיף), בבדיקת הצעות קבלני המשנה ובהגשת חשבונות.  

קהל יעד:

  • משרדי הממשלה
  • מתכננים ויועצים
  • קבלנים