בקרת פרויקט

פרויקטים של בנייה ותשתיות משלבים מספר רב של מנהלים, מתכננים, מפקחים קבלנים וספקים שנדרשים לשתף פעולה לטובת הצלחת הפרויקט.
לעיתים קרובות הגורמים השונים מכירים זה את זה לראשונה בפרויקט, נמצאים במקומות שונים, במשרד, במפעל או בשטח וכל אחד מהם עובד במספר פרויקטים דומים במקביל.
מודול שיתוף קבצים בתוכנת דקל בענן מספק לכלל הגורמים המעורבים בפרויקט כלים לניהול משותף ומעודכן, כלי בקרה ומעקב, תקשורת מקוונת ושיתוף מידע.

שימושים - במודול בקרה תקציבית:

מקל משמעותית על ניהול הבקרת פרויקט לאורך כל חיי הפרויקט ובכלל זה 

 • שיתוף תוכניות ומסמכים באופן מידי ופשוט תוך ניהול הגרסאות והעדכונים .
 • צפייה במסמכים שונים (כולל שרטוטים ולוחות זמנים) 
 • צפייה בסיכומי דיון.
 • ניהול יומני עבודה.
 • ניהול משימות וסיכומי דיון
 • יכולת מדידה ממוחשבת של התוכנית וייצור הזמנה להעתקות אור ומשלוחים.
 • עבודה באמצעות מכשירים ניידים ישירות מהשטח.

יתרונות - מודול בקרה תקציבית

 • שיפור משמעותי בסנכרון ושיתוף המידע בין כלל הגורמים בפרויקט.
 • שיפור ביכולת הניהול, הבקרה והפיקוח על מכלול הגורמים.
 • חסכון בעלויות העתקות, הדפסה והפצה של קבצים.
 • מערכת נגישה מכל מכשיר, בכל זמן וישירות מן השטח.
 • מערכת ידידותית המאפשרת עצמאות וחופש פעולה למשתמש.