בקרת פרויקט

פרויקטים של בנייה ותשתיות משלבים מספר רב של מנהלים, מתכננים, מפקחים קבלנים וספקים שנדרשים לשתף פעולה לטובת הצלחת הפרויקט.
לעיתים קרובות הגורמים השונים מכירים זה את זה לראשונה בפרויקט, נמצאים במקומות שונים, במשרד, במפעל או בשטח וכל אחד מהם עובד במספר פרויקטים דומים במקביל.
מודול שיתוף קבצים בתוכנת דקל בענן מספק לכלל הגורמים המעורבים בפרויקט כלים לניהול משותף ומעודכן, כלי בקרה ומעקב, תקשורת מקוונת ושיתוף מידע.

יתרונות - מודול בקרה תקציבית

  • שיפור משמעותי בסנכרון ושיתוף המידע בין כלל הגורמים בפרויקט.
  • שיפור ביכולת הניהול, הבקרה והפיקוח על מכלול הגורמים.
  • חסכון בעלויות העתקות, הדפסה והפצה של קבצים.
  • מערכת נגישה מכל מכשיר, בכל זמן וישירות מן השטח.
  • מערכת ידידותית המאפשרת עצמאות וחופש פעולה למשתמש.