דקל תחזוקה

  • ניהול תחזוקת שוטפת של ביקורות וטיפול תקופתי.
  • ניהול תחזוקת שבר של טיפול בתקלות מזדמנות.
  • ניהול משימות וחלוקת אחריות לטיפול.
  • תפעול מהשטח באמצעות אפליקציה מותאמת.
  • קבלת דו"חות לייעול ניהול אחזקת הנכסים.