מחשבון המדדים תקף לתקופות כמצוין להלן:

מדד המחירים לצרכן- מחודש 01/2001 ועד היום.
מדד מחירי תשומה בבניה למגורים- מחודש 01/1992 ועד היום.
מדד מחירי בניה למסחר ומשרדים- מחודש 08/2012 ועד היום.
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור- מחודש 01/1992 ועד היום.