מחירון דקל לשיפוצים ואחזקה

מחירון דקל לשיפוצים ועבודות אחזקה כולל 43 פרקים עם מעל 22,000 סעיפים ומחירים המותאמים לעבודות שיפוצים, אחזקה ועבודות גמר.

                                            לרכישה או צפיה במחירון  לחץ כאן

שימושים ויתרונות:

המחירון משמש ככלי עזר ל:

 • הכנת אומדנים תקציביים.
 • בדיקת מחירי קבלנים לעבודות חריגות.
 • השוואת מחירים בין פתרונות הנדסיים שונים.
 • הכנת כתבי כמויות למכרזים.
 • קביעת מחירי בסיס להסכמי מסגרת.

קהלי יעד

המחירון מיועד ל:

 • מתכננים
 • קבלנים
 • מזמיני עבודות שיפוצים ואחזקה
 • רוכשי דירות מקבלנים.

כיצד נקבעים המחירים המופיעים במחירון שיפוצים ואחזקה?

 • ניתוח תוצאות מכרזים שהועברו לחברתנו ע"י משרדים ממשלתיים, רשויות וגופים פרטיים.
 • ניתוח עלויות ועדכון מחירים ע"י קבלנים וספקים.