מדריך דקל לתחיקת הבנייה

מהדורה חדשה 

תחיקת הבניה - מהדורה 18, המדריך הינו ספר עזר הכולל הוראות שונות מחוק התכנון והבנייה ותקנותיו כגון: תקנות בטיחות, המידות המותרות של חלקי הבניין השונים על פי חוק, רישוי עסקים ותקנים ישראלים המעוגנים בדרישות החוק.

מה חדש במהדורה 18:

תכן הבניה: קובץ ראשון של תקנות תכן הבניה, שבהדרגה אמורות להחליף את כלל התקנות הקיימות, כדלקמן:

 • מתקני תברואה: מחליפות את התקנות הקיימות.
 • אצירת פסולת: מחליפות את התקנות הקיימות כולל הכללת נושאי מחזור, מצנחות פסולת ומתקנים טמוני קרקע.
 • בטיחות המשתמש: עוסקות בעיקר בנושאים של הגנה מפני נפילה והגנה מפני נפילה מגגות ומפתחים בגגות.
 • בניה בת קיימה: מעגנות לראשונה בתקנות את חובת העמידה בתקן הבניה הירוקה לסוגים שונים של מבנים.
 • אקוסטיקה: הנחיות מחייבות במבני מגורים ובמבני חינוך.
 • עדכונים בתחום המיגון: מפרטים לירידת קירות במרחבים מוגנים, מהדורה חדשה של תקן פריטי המסגרות.
 • מהדורה חדשה של תקן הזיגוג ת"י 1099 חלק 1.1 הקובע את סוגי הזיגוג ועוביים בדגש על אזורי סכנה.
 • מהדורה חדשה של תקן מעקים ומסעדים ת"י 1142.
 • מהדורה חדשה של תקני הבידוד התרמי ת"י 1045, חלקים 0 ו-1.
 • חניה: שילוב הנחיות משלימות של מנהל התכון לנושא מקומות לחניה תפעולית שלא נכלל בתקנות החניה מ-2016.
 • עדכונים בתמ"א 18 - תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
 • עדכונים שוטפים בתקנים ותקנים חדשים בתחום הבניה.

שימושים ויתרונות:

 • ריכוז מירב ההוראות החוקיות הקיימות לגבי מספר רב של נושאים אדריכליים מרכזיים, מבלי לנסות להיות תחליף לחוק.
 • ניסוח בשפה טכנית מקצועית ולא משפטית - ולכן מודגש כי זהו מדריך ולא מסמך משפטי.
 • כלי לבדיקה של החלטות ונתונים והתאמתם לדרישות החוק.

קהלי יעד :

המדריך מיועד לעוסקים בתכנון ובבנייה:

 • אדריכלים
 • מהנדסי ביצוע
 • אחראי בניין
 • קבלנים
 • מפקחי רישוי