מדריך דקל לתחיקת הבנייה

המדריך הינו ספר עזר הכולל הוראות שונות מחוק התכנון והבנייה ותקנותיו כגון: תקנות בטיחות, המידות המותרות של חלקי הבניין השונים על פי חוק, רישוי עסקים ותקנים ישראלים המעוגנים בדרישות החוק.

מה חדש במהדורה 17:

 • רישוי זמין - עבודת מכוני בקרה.
 • הקלות - הוספת דירות כתוצאה מפיצול דירות קיימות; הוספת שטחים בדיעבד ביישובי מיעוטים.
 • שימוש חורג בדירות מגורים למטרות מסוימות.
 • תקנות רישוי בדרך מקוצרת המחליפות את תקנות היתר לעבודה מצומצמת.
 • הרחבת הנושאים שבאחריות ועדות מקומיות וועדות מקומיות עצמאיות בתכניות שבסמכותן.
 • תקנות בטיחות אש לבנייני מגורים על צלע הר.
 • עדכונים בתקנות המיגון: מרחבים מוגנים בישובים קדמיים; חלונות "דור חדש"; הנחיות שוטפות של פקע"ר.
 • הטמעת הנחיות תמ"א 38 תיקון 3א.
 • תקנות לבריכות שחיה פרטיות.
 • עדכונים שוטפים בתקנים ותקנים חדשים בתחום הבנייה.

שימושים ויתרונות:

 • ריכוז מירב ההוראות החוקיות הקיימות לגבי מספר רב של נושאים אדריכליים מרכזיים, מבלי לנסות להיות תחליף לחוק.
 • ניסוח בשפה טכנית מקצועית ולא משפטית - ולכן מודגש כי זהו מדריך ולא מסמך משפטי.
 • כלי לבדיקה של החלטות ונתונים והתאמתם לדרישות החוק.

קהלי יעד :

המדריך מיועד לעוסקים בתכנון ובבנייה:

 • אדריכלים
 • מהנדסי ביצוע
 • אחראי בניין
 • קבלנים
 • מפקחי רישוי