גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
0
שם מחיר כמות מחק
04-8145400
המחירונים שלי
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (בנקודות)

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (בנקודות)

מדד הבניה/מדד תשומת הבניה

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים הוא מדד שמספקת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זהו מדד מאוד חשוב לרוכשי דירות חדשות, משום שהתשלומים לקבלן צמודים להיבט מדד תשומת הבניה. המדד מחושב מדי חודש ומפורסם באמצע החודש על ידי הלשכה לסטטיסטיקה והוא מודד את השינויים המתרחשים לאורך זמן בהוצאות הקשורות לבנייה. למשל מוצרים, שירותים, חומרים ועוד. במסגרת המדד נמדדים המחירים של חומרים ושירותים מיצרנים וספקים שונים, כמו גם המחיר של עבודות שונות הקשורות בבניית בתים ודירות. המדד משמש אדריכלים, קבלנים, בעלי מלאכה ואף לקוחות כדי לקבל אומדן על ההצמדה הצפויה של חוזי הבניה לשינויי מחירים אלה.

שינוי מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים שנתי מחושב לפי שינוי בנקודות מדצמבר שנה קודמת לדצמבר שנה נוכחית. 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. טל' שירות אוטומטי ארצי: 02-6527550

הסדרי שעות קיץ: לפי הירחון של הלמ"ס, בחודש אוגוסט 2004 נחתם הסכם המבטל את הסדר שעות הקיץ בענף הבניה והסלילה. 
נשמח לעזור
הודעתך נשלחה בהצלחה
כתובתנו:
רח' העצמאות 126, חיפה
למשלוח דואר ת.ד. 2065, טירת כרמל, 39120
טלפונים:
דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ. טל' 04-8145400 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ. טל' 04-8145400