מחירון דקל להסכמי מסגרת

המחירון המקיף ביותר בתחום הסכמי מסגרת, הכולל 47 פרקים עם כ-28,000 סעיפים ומחירים מעודכנים.

גופים רבים מבצעים בצורה שוטפת מכרזי הנחה/תוספת שנתיים על בסיס מחירון דקל הסכמי מסגרת

וכך מונעים חריגים ומבצעים התחשבנות שוטפת עם קבלנים במהירות ויעילות.

ניתן לקבל פרטים בטלפון: 04-8145400

 

המחירון משמש ככלי עזר ל:

 • הכנת אומדנים תקציביים למכרזי מסגרת.
 • בדיקת מחירים של קבלנים לעבודות חריגות.
 • השוואת מחירים בין פתרונות הנדסיים שונים.
 • הכנת כתבי כמויות למכרזי מסגרת.
 • קביעת מחירי בסיס להסכמי מסגרת.

המחירון מיועד ל:

 • מתכננים
 • קבלנים
 • רשויות, תאגידים עירוניים וחברות המבצעות מכרזי מסגרת
 • מזמיני עבודות שונים

כיצד נקבעים המחירים המופיעים במחירון הסכמי מסגרת?

 • ניתוח תוצאות מכרזים שהועברו לחברתנו ע"י משרדים ממשלתיים, רשויות וגופים פרטיים.
 • ניתוח עלויות ועדכון מחירים ע"י קבלנים וספקים.