מחירון דקל לשינויי דיירים

מחירון דקל לשינויי דיירים הינו מחירון מקוון המרכז במאות סעיפים את עלויות מגוון עבודות שינויים ותוספות המתבצעות תוך כדי בניית דירה חדשה.

על ידי צירוף המחירון כנספח שינויים ותוספות לחוזה רכישת הדירה, נמנעים ויכוחים, מריבות ועוגמת נפש בין הקבלן לרוכש הדירה,

שכן כך מסכימים הצדדים מראש על העלויות ונמנעים ממצב של תמחור העבודות בדיעבד לאחר שנחתם כבר החוזה.

ניתן לקבל פרטים בטלפון: 04-8145400

לכניסה למחירון לחץ כאן

שימושים ויתרונות:

המחירון משמש ככלי עזר ל:

  • בדיקת עלויות תוספות ושינויים אותן חייב הקבלן עבור עבודות שאינן כלולות בעלות הרכישה על פי דרישת הרוכשים.
  • הכנת אומדן כספי מוקדם לשינויים ותוספות אותם מעוניינים הרוכשים לבצע בדירה.
  • הכנת נספח קבוע לחוזה המכר –לפיו יתומחרו השינויים והתוספות שיבוצעו בדירה החדשה, על-ידי הקבלן המבצע.

המחירון מיועד ל:

  • רוכשי דירה מקבלן
  • קבלנים / חברות משכנות