מכרזים והצעות מחיר

דקל מכרז – פלטפורמת מכרזים מקוונת

פלטפורמת דקל מכרז מאפשרת לרשויות, מוסדות, גופים ציבוריים ותאגידים לנהל הליכי מכרז מקוון בתהליך המותאם לחלוטין להנחיות חוק חובת המכרזים אליו הן מחויבות.

יתרונות - מודול מכרזים והצעות מחיר :

 • ייעול בניהול המכרז
 • הגדלת כמות הקבלנים המשתתפים
 • שקיפות
 • חיסכון בהדפסות
 • מערכת נגישה מכל מקום ובכל זמן

 

קהלי יעד 

 • רשויות
 • תאגידים המחויבים בחוק חובת המכרזים
 • חברות עירוניות
 • מוסדות ומשרדי ממשלה

תהליך עבודה שלם באמצעות הפלטפורמה שלמכרזים והצעות מחיר מקוון :

פרסום המכרז - העלאת כלל קבצי המכרז ובכללם תוכניות, חוזים וכתבי כמויות

 • הצגת סיור קבלנים לצפייה.
 • מכירת מסמכי המכרז.
 • קבלת מסמכי המכרז דרך מכון העתקות.
 • ניהול סבבי שאלות הבהרה ומתן תשובות לקבלנים.
 • מתן זכות גילוי ועיון למשתתפי המכרז.
 • הודעה לזוכים.