תעריפי תכנון

פרויקטים של בנייה ותשתיות משלבים מספר רב של יועצים, מתכננים ומפקחים הנדרשים לשתף פעולה לטובת הצלחת הפרויקט ואותם יש לנהל תקציבית ולהוציא חשבונות בהתאם

ניתן לבצע תחשיבי שכר תכנון לפי תעריפים שונים:

 • תעריף משרד הבטחון.
 • תעריף משרד הבינוי והשיכון.
 • תעריף משרד הבינוי והשיכון חדש.
 • תעריף ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים.
 • תעריפי מע"צ.
 • תעריף מינהל מקרקעי ישראל.
 • תעריף תכנון במגזר פרטי למגורים ומשרדים.

שימושים - במודול חוזי מתכננים
מקל משמעותית על ניהול התקציב של מתכננים ויועצים לאורך כל חיי הפרויקט ובכלל זה:

 • הפקת חוזים למתכננים ויועצים.
 • מעקב אחר תשלומים לפי שלבי התקדמות ותנאי החוזה.
 • הפקת חשבונות חלקיים וחשבון סופי.
 • בדיקת הצעות מתכננים.
 • הכנת אומדן לתכנון פרויקט.
יתרונות - במודול תעריפי תכנון :

 • ניהול קל ויעיל של חוזי התכנון.
 • בקרה תקציבית על חוזי התכנון.
 • טיוב הצעות התכנון.
 • מערכת נגישה מכל מכשיר, בכל זמן ובכל מקום.
 • מערכת ידידותית המאפשרת עצמאות וחופש פעולה למשתמש.