ניהול סיכומי דיון

 

סיכומי דיון_20220125105039.043.png

  • יצירת פרוטוקול דיון משויך לפרויקט.
  • הקצאת משימות ותחומי אחריות.
  • הפצת הפרוטוקול והמשימות למשתתפים.
  • הודעות והתראות לאחראים לביצוע המשימות.
  • שמירת סיכומי הדיון ומעקב אחרי יישום ההחלטות.