גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
0
שם מחיר כמות מחק
04-8145400
המחירונים שלי
ביהמ"ש המחוזי - פסקי דין המבוססים על מחירוני דקל >>

ביהמ"ש המחוזי - פסקי דין המבוססים על מחירוני דקל >>

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: חאקי עב' עפר בע"מ נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תאריך פס"ד:11 פברואר, 2016
מס' תיק:1111/02

"לטענתה של התובעת, נקבע כי התמורה שתקבל עבור ביצוע העבודות תשולם לה בהתאם לכמויות ולעבודה שיבוצעו בפועל וייבדקו ע"י מודד מטעם התובעת. כמו כן, סוכם כי התמורה עבור ביצוע העבודות תהיה לפי מחירון "דקל" קבלן ראשי, להוציא עבודות הקשורות למחסנים, אשר תמורתן תשולם לתובעת לפי מחירון "דקל" עבודות קטנות.

 

ביהמ"ש: מחוזי- חיפה
בעלי הדין: מדינת ישראל נ' קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל ואח'
תאריך פס"ד:2 ספטמבר, 2015
מס' תיק:ת"א 13288-02-12

"עוד נשאל המומחה האם קביעתו של שווי המחובר מבוססת על עלויות בנייה מודרניות והשיב שבוצעה הפחתה של 30%. המומחה נשאל האם העריך את חומרי הבנייה והפנה למחירון דקל. הוא השיב שהתאים אותם לנכס הספציפי."

ביהמ"ש: מחוזי-באר שבע
בעלי הדין: עמותת רמות שלמה נגד סנדרוסי
תאריך פס"ד:27 מאי, 2015
מס' תיק:הפ"ב 52726-01-15

"עולה כאמור, שהיועץ החיצוני חיווה דעתו בפני המותב הבורר בדבר עלויות התיקונים, והבורר בדק נתונים אלה מול מחירון דקל ואצל קבלנים נוספים "שמוכרים לביה"ד", כאשר התמחור הסופי לצורך הפסק נעשה לפי ממוצע הנתונים שהתקבלו".

ביהמ"ש: מחוזי-חיפה
בעלי הדין: זערורה קסדר נדל"ן בע"מ נ' שיל"ת תמ"א 38 בע"מ
תאריך פס"ד:30 אפריל, 2015
מס' תיק:תא"ק 31247-03-15

"בהסכם בין הצדדים (סעיף 31) אף נקבע מנגנון באשר ל- "הערכת השינויים והעבודות הנוספות", כאשר "במקרה של חילוקי דיעות דעתו של המפקח תקבע". הסתכמותה של התובעת על מחירון "דקל", אין בה להפוך את הסכום לסכום קצוב, ולראיה, שהתובעת נזקקה לחוות דעת מומחה, הן לעניין הכמויות, והן לעניין המחירים."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: בטחיש נגד מועצת הקהילה האורתודוקסית הלאומית בחיפה
תאריך פס"ד:31 מרץ, 2015
מס' תיק:ת"א 36637-12-11

"המועצה תמכה את טענתה שבדיקת החשבון הסופי נעשתה בצורה תקינה גם בחוות דעתו של מר שולץ. בקשר לבחינת דפי חישוב הכמויות ציין מר שולץ, שלאחר שביקר בפרויקט וראה בשטח את העבודות שבוצעו, "נראה לי כי החישובים שביצע המפקח הינם מאוד סבירים וכלל אינם מקפחים את הקבלן. נהפוך הוא, בחלק מהמקרים החישובים אף נוטים לטובת הקבלן, במיוחד כאשר נעשה החישוב לפי מחירון דקל בניה מלא, ללא הפחתה. בחקירתו הנגדית אישר מר פסטרנק "לא עשיתי חישוב מתמטי של העבודה של אמיר" ולא עבר על החישובים של המפקח. הוא לא ידע להסביר מדוע בחוות דעתו נעזר במחירון "דקל שיפוצים", למרות שמדובר במחירון המתייחס לעבודות בהיקפים קטנים של עד 250,000 ש"ח, כפי שאישר מר פסטרנק".

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: א' ש' (קטין) ואח' נגד מדינת ישראל- מרכז רפואי סוראסקי
תאריך פס"ד:1 פברואר, 2015
מס' תיק:ת"א 1190-07

"בדירה שתירכש יהיה צורך להרחיב את הפתחים ואת חדר הרחצה. אני מעדיף בעניין זה את חוות- דעתו של המהנדס רון, בהיותה מבוססת על מחירון "דקל" כמקובל."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: סלנר הנדסה אזרחית בע"מ נגד עיריית נהריה
תאריך פס"ד:10 דצמבר, 2014
מס' תיק:ת"א 22056-10-10

"אני תובע עשרות אלפי שקלים על בסיס איזה שהוא מחירון בסיסי, מחירים מקובלים ששבין המזמין. זה מחירון דקל. כשנשאל מר סלנר בחקירותו הנגדית, מדוע לא הציג אסמכתא כלשהי לתשלום שכביכול שולם לקבלן המשנה, השיב שלא נעשה הסכם עם קבלן המשנה ביחס לתיקון הריצוף ושמבחינת הפיקוח לא הייתה כל חשיבות לחשבוניות, מאחר שהחלטות הפיקוח נתקבלו בהסתמך על מחירון דקל. סלנר, התבקשה על ידי הקונסטרוקטור, מר גרוס, לבצע קידוח בבטון מזוין לעומק של 20 ס"מ, וביצעה 276 יחידות קידוח, כשלטענתה עלות כל קידוח עומדת על פי ניתוח מחיר המסתמך על מחירון דקל על סך של 90 ש"ח/יח'.על פי תצהירו של מהנדס העירייה, מחירון דקל אינו קובע מחיר של 90 ש"ח לכל קידוח. עיון בניתוח המחירים שצירף מר סלנר לתצהירו מלמד שמחירון דקל קובע מחיר של 45 ש"ח לקידוח של 10 ס"מ, ואילו סלנר דרשה ללא כל ביסוס עבור קידוח של 20 ס"מ מחיר כפול. העובדה שהקידוח הוא ל- 20 ס"מ אין פירושה שמגיע לה מחיר כפול מקידוח של 10 ס"מ, שכן לא הרי קידוח חדש נוסף כקידוח יותר עמוק. מהנדס העירייה אישר לסנלר, בהתאם לסמכותו כמפורט בסעיף 2(4) לחוזה, תעריף הגבוה בכ- 20% מהתעריף של מחיר דקל לקידוח ל- 10 ס"מ."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: מושקוביץ נגד ניצן בי.י. נדל"ן בע"מ ואח'
תאריך פס"ד:28 אוקטובר, 2014
מס' תיק:ת"א 3080-12-10

"מר גולן סבר כי שיטת התגמול בעניינו של התובע הנה מכפלת שעות עבודה (לפי שכר שעתי מקובל כפי שמצוין במחירון "דקל"), באומדן שעות משוער לניהול פרויקט מהסוג הנדון. זאת נוכח מורכבותו של הפרוייקט, המטלות הרבות אותן לקח התובע על עצמו, לרבות בזמן הבניה בפועל של הפרויקט."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים משוחררים בע"מ נגד יפתח בנאי ובניו ניהול אחזקות (1995) בע"מ
תאריך פס"ד:23 ספטמבר, 2014
מס' תיק:הפ"ב 44192-05-14

"הבונים טענה כי בהחלטה שנתן הבורר ביום 23.10.2014, שבה הנחה את המומחה שטרנברג (מטעם הבורר) באשר לשאלה אם הוא רשאי לתמחר את הסעיפים שבחוות דעת המומחים מטעם הבונים בהתאם למחירון דקל, כתב הבורר לאמור: "אשר לדרך התמחור של הסעיפים כמפורט בחוות דעתם של המומחים מטעם הנתבעים רשאי המומחה להסתמך על מחירון דקל או כל מחירון מתאים אחר לפי שיקול דעתו".

ביהמ"ש: מחוזי-חיפה
בעלי הדין: אחים ריאד בניין ופיתוח בע"מ נגד יעל פלובר
תאריך פס"ד:6 ספטמבר, 2014
מס' תיק:ע"א 162-09

"באשר לפירוש התניה, נכון לקבוע כי הצדדים התכוונו לכך שכל שינוי, אותו ביקשו,  ושבעלותו נושאים בפועל ולמועד ההתחשבנות, דיירים חיצוניים (במובחן מהמזמינים), יש לחייב בגינו את הצד השלישי, לפי מחיר גבוה יותר של מחירון "דקל" בתוספת 10%. מאידך, כל שינוי אותו ביקשו המזמינים... יחוייבו לפי המחירון הנמוך של "דקל" בהפחתת 10%. בהתאם לאמור צדק, אם כן, ביהמ"ש קמא כשקבע ביחס לכלל הסעיף נשוא סעיף 60 לפסק הדין, כי ההתחשבנות תתבצע לפי מחירון "דקל" בהפחתת 10% (למעשה ובדיעבד, אף בהתאם לקביעת מומחה בימ"ש בחוות דעתו."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: ש.ח. פארק פיתוח וגינון נגד עיריית מעלות תרשיחא
תאריך פס"ד:10 אוגוסט, 2014
מס' תיק:ת"א 19231-05-11

התובעת כללה במסגרת החשבונות שהגישה עבודות נוספות שנדרשה לבצע לטענתה, שכלל לא נכללו במפרט המכרז. כמו כן נטען על ידי התובעת כי במקום בו הכמות עלתה על 150% מהכמות שבמכרז, יש לתמחר לפי מחירון דקל ולא לפי מחירי יחידה שבמפרט. לגבי עבודות שמחירן איננו כלול בכתב הכמויות המקורי הסתמך המומחה על מחירון דקל. גם המומחה בחקירתו העיר כי הנתבעת לא המציאה נתונים כלשהם לגבי מחירים ממוצעים השונים ממחירון דקל, ולכן התבסס על מחירון דקל שהוא מחיר ממוצע בשוק."

ביהמ"ש: מחוזי - נצרת
בעלי הדין: חמודה נגד משרד האוצר/המשרד הראשי
תאריך פס"ד:30 יוני, 2014
מס' תיק:ת"א 54162-07-12

"המומחה ביקר בנכס מס' פעמים וערך מדידות שעליהן הסתמך גם המומחה מטעם הנתבעת, מר שקד. המומחה מטעם התובע הסתמך על הערכתו על פי שווי השוק ועל מחירון דקל. מומחה התובע העיד כי הוא הסתמך על שווי שוק ואם נתקל במצב בו אין לו כלים לקביעת העלות הוא הסתמך על מחירון דקל."

ביהמ"ש: מחוזי - ת"א
בעלי הדין: חיים ישראלי ובניו בע"מ נגד מועצה אזורית חוף אשקלון
תאריך פס"ד:7 מאי, 2014
מס' תיק:ת"א 1097-07

"התובעת טוענת כי היא זכאית לפיצוי עקב בטלת כלים מגמר העבודות על פי צו עבודה ראשון ועד הוצאת צו עבודה שני, סה"כ לתשלום בסך 300,870 ש"ח. החישוב הוא עבור 93 ימי עבודה שהמתינה כדי לבצע עבודות מצעים עד כניסת חברת חשמל, ובסך הכול 176,700 ש"ח. התובעת טוענת כי הפיצוי בגין בטלת כלים הנדרש הינו כמחצית הסכום המקובל בענף על פי מחירון "דקל"."

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: גלנור בינוי ופתוח בע"מ נגד עיריית ערד
תאריך פס"ד:4 מאי, 2014
מס' תיק:ת"א 52940-06-11

"רו"ח בוודיר התייחס בחוות דעתו לכמה מישורים של נזק. במישור הנזקים הישירים שנגרמו מהתארכות הפרויקט, קבע את הנזקים הבאים: עלויות ציוד ופועלים - חושבה כמות הפועלים הממוצעת לחודש במהלך ניהול הפרוייקט, כאשר עלות זו תומחרה בהתאם למחירון דקל והוכפלה במספר חודשי העיכוב. 

אובדן רווח גולמי - מאחר והעלויות עד כה חושבו לפי מחירון דקל, הכולל בתוכו רווח, אין מקום לחישוב רווח גולמי בנוסף, והרווח הגולמי המחושב באופן זה יוצא מנופח."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: י. לרר (הנדסה) בע"מ נגד מבני תעשיה בע"מ
תאריך פס"ד:25 פברואר, 2014
מס' תיק:ת"א 555-07

"הסכומים בס' 6.1 צויינו על ידי המומחה כנכונים ליום הגשת התביעה, 28.5.07. הסכומים לקוחים ממחירון דקל הכולל בתוכו כבר רווח קבלני. בהתחשב בעובדה שהסכומים מגלמים את חלוף הזמן מהמועד הרלוונטי להתחשבנות שנת 2000, ועד להגשת התביעה אשר הוגשה כחודש לפני תום תקופת ההתיישנות, לא מצאתי לנכון לקבוע בגינם הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד היום."

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: ליכטמן ואח' נגד אהרן ואח'
תאריך פס"ד:4 דצמבר, 2013
מס' תיק:ת"א 18270-06-12

"כעקרון, החוק אינו מאפשר לבעלי הדירות המעוניינים בעסקת הפינוי-בינוי לכפות את פינוי הדירה והריסתה על דייר שאינו מעוניין בכך, ואולם סעיף 2 לחוק מטיל על המסרב להעביר את זכויותיו לצורך ביצוע העסקה אחריות בנזיקין בגין אותו סירוב. בחקירתו הנגדית אמר השמאי אסולין כי בנה את התחשיב שערך על בסיס מחירון דקל והגיש את נייר העבודה שלו. מתוך נייר העבודה עולה כי השמאי חישב את העלויות בהתאם לשטחים השונים לפי סוגיהם; הוסיף עלות הריסה ופינוי והגיע לסכום הכולל של העלויות הישירות. לאחר מכן הוא הוסיף לכך 5% בגין בלתי צפוי מראש (בצ"מ), וכן את ההוצאות העקיפות. הנתונים הבסיסיים שקבע נשענים על מחירון דקל לבניית בתים גבוהים של 9 קומות ומעלה לחודש מרץ 2013... לדעתם אין מקום להניח, כפי שטען אסולין, עליה כה משמעותית של המחירים בין 2007 ל-2013 ולא הוכחה עליה כזו תוך השוואת מחירוני דקל לשנים הרלוונטיות. במחלוקת שנפלה בין הצדדים מצאתי כי ניתן לקבל כנתון בסיסי את הערכת השמאי אסולין, וזאת מאחר והיא מבוססת יותר והונחה תשתית מוצקה יותר כדי ללמוד על סבירותה מנייר העבודה שהגיש."

ביהמ"ש: מחוזי - מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
בעלי הדין: רונגל בניה, סלילה ופיתוח בע"מ נגד המועצה האזורית גזר ואח'
תאריך פס"ד:1 דצמבר, 2013
מס' תיק:עת"מ 19111-11-13

"בתנאי המכרז נדרשו המציעים להציע מחיר לביצוע עבודות על פי מחירון "דקל" לענף הבניה, תוך מתן הנחה מהמחירון. על המועצה היה לבחור שני זוכים, אשר אליהם תוכל לפנות מפעם לפעם, במהלך תקופת ההתקשרות בת השנתיים (ואופציה לשנה שלישית), לצורך ביצוע עבודות שיידרשו, ותוך קיום התמחרות ביניהם באשר לכל הזמנת עבודה שתידרש. הזכיינים הוגבלו במחירים שיציעו בהתמחרות כך שאלו לא יעלו על המחירים שהציעו במכרז. למכרז הוגשו 8 הצעות. טרם תחילת הדיון בהצעות המציעים, הציגה המועצה לוועדת המכרזים את אומדנה למתן הנחה ממחירון דקל בשיעור של 10 אחוזים. לאחר פתיחת המעטפות התברר כי כל המציעים הציעו מחירים נמוכים מהאומדן, כאשר את המחיר הנמוך ביותר, שיעור הנחה של 22.2%, הציעה המשיבה 3 ("הבונה"). העותרת הציעה הנחה בשיעור 21.06%, והמשיבה 2 הציעה הנחה בשיעור 16.8%. בנספח א'2 מנספחי המכרז נקבעו אמות מידה ומשקלות לבחינת ההצעות, כאשר מחיר ההצעה יקבל משקל של 70% ואיכותה 30%. במהלך השימוע התרשמו חברי הוועדה והצוות המקצועי באופן "מאוד שלילי" מנציג העותרת. ועדת המכרזים הפעילה את סמכותה מכוח הדין והחליטה, לאחר התייעצות עם הצוות המקצועי, לפסול את הצעתה של העותרת עקב המחיר הנמוך באופן בלתי סביר שהציעה. הוועדה התרשמה כי מדובר במציעה המעוניינת לזכות במכרז בכל מחיר, אפילו לא תהיה מסוגלת לבצע את העבודה במחיר המוצע."

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: אחים טבקול בע"מ נגד החב' העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
תאריך פס"ד:25 יולי, 2013
מס' תיק:ת"א 7213-03

"בגין עבודה זו דרשה התובעת מחיר חריג של 12 ש"ח למ"ק ואולם הנתבעת, כך לטענת העד, לא שילמה מחיר זה, ונותרה חייבת תשלום של 141,244 ש"ח בצירוף מע"מ לתובעת. תחילה התובעת דרשה, כי ישולם לה מחיר בגין עבודה זו לפי הקבוע במחירוני "דקל"... המקובלים בענף, שכן עבודה זו אינה חלק מההסכם המקורי, אך הנתבעת דחתה זאת."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: דוקטור בננה בע"מ נגד עבו אלעסל
תאריך פס"ד:8 מאי, 2013
מס' תיק:הפ"ב 25369-12-11

"הצדדים קבעו בהסכם הבוררות כי הבורר יהיה "קשור ויפסוק את דינו בהתאם להוראות הדין המהותי". כן קבעו כי "הבורר לא יהיה קשור לסדרי הדין ולדיני הראיות. הבורר יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה בסכסוך ויפסוק על פי מיטב שפיטתו לרבות על פי מחירון דקל". אבי יתקן את צביעת הדרייברים על פי המפורט בסעיף 27, במידה ולא יבוצעו... ישלם אבי לאלי עלות צביעה חוזרת לפי מחירון דקל כולל ההנחה החוזית."

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: ב.ה. ירדן תעשיות אלומיניום ואח' נגד אם.פי.אס שדרוג ואח'
תאריך פס"ד:3 ינואר, 2013
מס' תיק:ת"א 1925-06

"אינג' אלוש ציין בחוות דעתו (סעיף 9.9) כי קבלת הטענה שהתוספת היא למחיר ולא לכמויות תוביל לתוצאה בלתי סבירה: המחיר שנקבע בחוזה יהיה גבוה בכ-22 אחוזים מהקבוע במחירון דקל..."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: סלימאני חלא לבניה ושיפוצים נגד חלבני
תאריך פס"ד:27 דצמבר, 2012
מס' תיק:ע"א 450-09-12

"ביצוע עבודת שלד תוספת בניה קומה שנייה לפי תוכניות מצורפות כולל פירוק רעפים והריסת קירות, חזית מערבית וצפונית. כל החזיתות יהיו פתוחים למעט העמודים לפי התוכנית ובניה עד גובה 80 ס"מ מרצפת הבניין לרבות ארגז תריס מתחתית הגג. עבודות נוספות ישולמו לפי מחירי דקל מרץ 2011. התשלום יהיה בשלבים ע"פ התקדמות העבודה בזמן המסירה ישולם התשלום האחרון. המחיר הוא לפני התוספות 75,000 ש"ח."

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: המבר ואח' נגד מנהל מיסוי מקרקעין - אזור ת"א
תאריך פס"ד:23 דצמבר, 2012
מס' תיק:ו"ע 1018-04

"אשר לעלות הבנייה למ"ר - המשיב קבע 850 דולר (בהסתמכו על מחירון "דקל") ואילו העורר - 700 $, ללא כל ביסוס. המשיב והשמאי מטעם העורר הסתמכו שניהם על מחירון "דקל" כבסיס לקביעותיהם. חוות הדעת השמאית הוגשה למשיב רק בשלב הערר ולא בשלב הדיון בהשגה, וחבל. העורר לא הביא מטעמו נציג של הקבלן כדי שיעיד בעניין עלויות הבנייה שמומנו על ידו."

 

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: אשתמקר יוסף ואח' נגד אורן הסלע בניה והשקעות בע"מ ואח'
תאריך פס"ד:27 נובמבר, 2012
מס' תיק:ת"א 4295-05

"החזרת הדירה לקדמותה: בתביעתם פירטו התובעים כי השקיעו בדירה כ-140,000 ש"ח לשדרוגה. נתון זה שימש אותם לצורך הוכחת רצינות כוונותיהם ביחס לדירה. יחד עם זאת, בתביעתם לא תבעו החזר בגין השקעה זו. לעומתם, הנתבעת, בהסתמכה על מחירון דקל, עתרה לפיצוי של כ-113,000 ש"ח לצורך השבת הדירה לקדמותה. עיון במסמכים אשר הגישה הנתבעת מעלה כי אכן עלויות השבת המצב לקדמותו הן כמפורט אך לא הוכח כי השינויים פגעו בערכה של הדירה..."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: אדגר נגד מועצה מקומית בנימינה
תאריך פס"ד:23 אוקטובר, 2012
מס' תיק:עת"מ 4033-07

"באשר לשאלת הסטייה ממחירי השוק המקובלים טוענת המועצה כי המומחה מטעם המועצה בדק את מחירי השוק המקובלים בהתאם למחירון משרד השיכון לשנת 1998 (מחירי השוק בזמן תשלום החשבון הסופי ושליחת הודעות החיוב לגובלים) ובמקום בו אין התייחסות או מחיר התואם את העבודה הושווה המחיר למחירון דקל שנת 1998."

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נגד בנין ופיתוח יפרח אברהם בע"מ ואח'
תאריך פס"ד:10 ספטמבר, 2012
מס' תיק:ת"א 117-99

"אשר לעלות הבנייה למ"ר - המשיב קבע 850 דולר (בהסתמכו על מחירון "דקל") ואילו העורר - 700 $, ללא כל ביסוס. המשיב והשמאי מטעם העורר הסתמכו שניהם על מחירון "דקל" כבסיס לקביעותיהם. חוות הדעת השמאית הוגשה למשיב רק בשלב הערר ולא בשלב הדיון בהשגה, וחבל. העורר לא הביא מטעמו נציג של הקבלן כדי שיעיד בעניין עלויות הבנייה שמומנו על ידו."

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: פיתוח הארץ-בניה ותשתיות 2001 בע"מ נגד עירית צפת
תאריך פס"ד:28 יוני, 2012
מס' תיק:ע"א 19975-12-11

"ואילו באת כח החברה טענה בפנינו, שבכל הנוגע למילוי המובא נפלה טעות בפסק הדין של בית משפט קמא וכי הסכום המגיע לחברה בפריט זה הינו כ-250,000 ש"ח לפי חישוב שערכה החברה ואשר צורף לבקשתה לתיקון פסק הדין. לטענת באת כוח החברה, הסביר המומחה בחקירתו הנגדית כיצד יש לערוך את החישוב, והפנה בענין זה למחירון "דקל"."

 

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: נגרית מקסים בע"מ נגד ג'ואל אזולאי ואח'
תאריך פס"ד:24 מאי, 2012
מס' תיק:ע"א 25359-07-11

"המערערת טוענת לרווח קבלני בשיעור של 30%. בכך סומכת היא על הצהרת מנהלה, כי זה הרווח הקבלני הצפוי כתוצאה מההסכם. לחילופין, מבקשת המערערת להסתמך על חוות דעתו של המומחה מטעמה, מר מנחם רונן, אשר קבע כי לאור מחירון דקל יש לחשב רווח קבלן ראשי בגובה של 12%."

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: מגדלי ישי חברה לבנין בע"מ נגד עיריית תל-אביב יפו
תאריך פס"ד:14 מאי, 2012
מס' תיק:ת"א 1850-05

"התובעת נדרשה לבצע חלונות אלומיניום בפרופילים שונים, אשר אינם מופיעים בספר המכרז. המהנדס אזולאי תמחר את עבודות האלומיניום, לפי ספר דקל בנייה ולא לפי דקל שיפוצים, אשר גבוה בשיעור של כ-25% מדקל בנייה. בעניין זה, כאשר המהנדס אזולאי נשאל ע"י ביהמ"ש: "אם יש אותו סעיף בדקל שיפוצים ודקל בנייה, ודקל שיפוצים מתומחר יותר גבוה ב-25 או 30% מן הדין הוא ללכת לסעיף שמתומחר יותר גבוה?", השיב: "סביר להניח שאני אשלם לו על פי המחירון היותר גבוה ואשלם לו את זה שם. או אשלם לו את זה באמצעים אחרים, אני יכול לשלם לו נאמר מחיר של ריצוף בטרצו ועוד נגיד חצי שעת עבודה לריצוף, זה גם דרך לפצות, זה דרכים חלופיות לעשות את אותו עבודה." 

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: בן שושן ואח' נגד מאג'ד מג'ארבה ואח'
תאריך פס"ד:28 מרץ, 2012
מס' תיק:ע"א 14449-07-11

"המומחה בן עזרא שנתן חוות דעת ב-29/6/07 לא עסק בעלויות של תיקוני הליקויים, וככל שדיבר על הפחתה - ואין עדות כזו - הבהיר בן עזרא, כי המחירים בהם נקב תואמים למחירים המופיעים במחירון דקל, ששם מדובר על מחיר ממוצע, שאינו גבוה - מחירים שהם מחירי השוק. גם על פי עדותו של בן עזרא, לא ניתן היה להוזיל את המחירים. לפיכך, מוצע לקבל את הערעור ולקבוע את עלות התיקונים ללא ההפחתות האמורות."

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: ריאד אספניולי עבודות בנין ופיתוח בע"מ נגד משהר מרכז קניות בילוי ופנאי
תאריך פס"ד:22 ינואר, 2012
מס' תיק:ת"א 2578-07

"סה"כ אומדן כולל עלויות הקמת השלד של מבנים C ,B ,A ו- D, לא כולל מדה ואיטום גגות הוא: 44,031,099 ש"ח, וכולל מדה ואיטום גגות, עומד הסכום על 45,504,849 ש"ח, עפ"י מחירון דקל (עמ' 33 לחוות דעתו)."

 

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: אחים טבקול בע"מ נגד החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ
תאריך פס"ד:8 אוגוסט, 2011
מס' תיק:ת"א 1060-01

"לאור קביעתי זו, אינני נדרשת לגובה הנזק הנטען אך, בשולי הדברים, אציין כי התובעת לא השכילה להוכיח את נזקיה בנושא זה. מקום שהתבססה על מחירון "דקל", כבסיס לעלות יום עבודה של כלי עבודה כזה או אחר, היה עליה להגישו ומקום שטענה לימי בטלה לעובדים היתה צריכה להוכיח בכתובים מי הם העובדים שלא עבדו באותם ימים."

 

ביהמ"ש: מחוזי - מרכז
בעלי הדין: המרכז להוראה דיפרנציאלית בע"מ ואח' נגד עליזה ואח'
תאריך פס"ד:26 יוני, 2011
מס' תיק:ת"א 1563-08-07

"בסיכומי התובעות הודגש הצורך להכיר בזכויות היוצרים של חוברות "ליט"ף" וכי בית משפט זה יכיר בכך ש-"כל חוברת וכל אוגדן הינם יצירה בפני עצמה" (ראו: עמ' 4 לסיכומי התובעות). בע"א 3616/92 דקל שרותי מחשב להנדסה (1987) בע"מ נ' חשב היחידה הבין-קיבוצית לשרותי ניהול אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, נא (5) 337, ע"מ 348, (להלן: "עניין דקל") הנחשב לאחד מפסקי הדין המנחים בסוגיה נכתב: "כל חוברת של דקל עומדת בפני עצמה, גם אם אין היא עבודת בראשית. כל חוברת נושאת עמה נתונים עדכניים שהם פרי עבודת ניתוח, איסוף נתונים, עיבודם ועדכון מידע ואלה מהווים חלק נכבד ומהותי מן החוברת". (עניין דקל בפיסקה 14 לפסה"ד) והדברים יפים כמובן גם לענייננו."

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: מרדכי ישראל הנדסה ובנין בע"מ נגד מדינת ישראל משרד השיכון
תאריך פס"ד:20 יוני, 2011
מס' תיק:ת"א 4701-11-08

"באופן ספציפי, התייחסה התובעת לכלי דחפור מסוג D10 ולבאגר זחלי 32 טון, ואשר ביחס אליהם טענה, כי המומחה חישב בתחשיביו מחיר יום עבודה הנופל ממחירון דקל, ואשר אינו מתיישב עם העלויות שכומתו על ידה, כאשר ביחס לדחפור מסוג D10, היה מקום לקבוע תעריף בגין יום עבודה בסך של 8,000 ש"ח ולא בסך של 4,680 ש"ח, ושעה שהמחיר הקבוע במחירון דקל הינו 6,000 ש"ח ליום. לאור האמור טוענת התובעת כי יש להוסיף לסכום שנקבע על ידי מומחה בית המשפט, סך של 465,200 ש"ח, תוספת פיצוי בגין בטלת הכלים הנזכרים לעיל."

 

ביהמ"ש: מחוזי - מרכז
בעלי הדין: אר. אל. לון 1998 בע"מ ואח' נגד איגוד ערים אזור אילון ואח'
תאריך פס"ד:23 מאי, 2011
מס' תיק:ת"א 4550-01-08

"במסגרת העקרונות והשיקולים לשומה המפורטים בסעיף 11 לחוות דעתו של השמאי ברינקר נאמר כי "בהערכת שווי הנכס הובאו בין השאר הגורמים העקרונות והשיקולים הבאים:... שווי המבנים המחוברים, תת המבנים ואלמנטים שנבנו לטובת הייצור במפעל לפי ערכי כינון שלהם..." קרי: לפי ערך בנייתו של מבנה דומה על פי מאגר המחירים לענף הבניה בהוצאת דקל שרותי מחשב להנדסה (1986) בע"מ לחודש יולי 2005 הרלוונטי ליום הפינוי."

 

ביהמ"ש: מחוזי - מרכז
בעלי הדין: אקווה מערכות בקרה בתשתיות זורמות בע"מ נגד המועצה המקומית תל-מונד
תאריך פס"ד:12 אפריל, 2011
מס' תיק:ת"א 1724-09-07

"בצד שיעור האחוזים המוצע ישנה הפניה להערה המציינת כדלקמן: "אחוז המוצע ישמש את הרשות בתשלום עבור שירות ואחזקה לעבודות שאינן כלולות בהצעה בהתאם למחירון דקל."

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: עמירב עדי ואח' נגד אשל הירדן יזום ובנין בע"מ ואח'
תאריך פס"ד:15 מרץ, 2011
מס' תיק:ת"א 889-04

"כשאנחנו מתמחרים ואני עובדת לפי דקל, יש סעיפים של צביעה נטו, ויש סעיפים שאומרים "צביעה כולל תיקון סדקים קלים" ויש סעיפים שכולל הורדת חלקים פגומים ותיקון סדקים ותיקון טיח לפני צבע, וכל אחד כזה הוא תמחור אחר. ה-8000 ש"ח זה כולל הכל בגס."

 

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: אבי ראובני ואמיר ריבלין נגד מפה - מיפוי והוצאה לאור בע"מ
תאריך פס"ד:6 ינואר, 2011
מס' תיק:ת"א 3560/09, ת"א 3561/09

"בפסיקה מאוחרת יותר, אף היא בקשר עם הוראת סעיף 3א לפקודה, נקבע (מפי כב' השופטת שטרסברג-כהן) כי העתקת חלקים מתוך 11 חוברות שונות של מחירון תשומות בניה, שפורסמו במהלך 4 שנים, מהווה 11 הפרות שונות, שכן כל חוברת מהווה יצירה המקנה זכויות יוצרים עצמאית למחברה (ע"א 3616/92 דקל שרותי מחשב להנדסה (1987) בע"מ נ' חשב היחידה הבין קיבוצית לשירותי ניהול אגודה שיתופית חקלאית בע"מ פ"ד נא(5) 337 (1997), להלן - "פרשת דקל")." 

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: ברוש ואח' נגד ששוני ואח'
תאריך פס"ד:20 דצמבר, 2010
מס' תיק:ע"א 1051/08

"לעומת זאת, המומחה העריך כי עלות מטר בנייה נעה בין 1,000 ל-$2,000, אם נכפיל זאת בשטח הבית - 321 מ"ר - נראה כי שווי העבודות הינו $232,440. גם אם נלך לפי מחירון "דקל", עליו נסמך המומחה, עלות מטר בנייה היא כ-$660 + מע"מ, ומכאן כי שווי העבודות שבוצעו עולות לסך של $184,015".

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: בנימין בילסקי נגד עיריית ראש העין
תאריך פס"ד:20 ספטמבר, 2010
מס' תיק:ת"א 2068-07

"מקרה שונה נדון בעליון - דקל נגד חשב. השופטת שטרסברג-כהן - נימקה את מסקנתה: גם שיקולים של מדיניות משפטית ראויה תומכים בגישה זו. באופן כזה יהיה לחשב המפרה תמריץ להמשיך להעתיק כל חוברת חדשה של דקל, ככל שתחפוץ, בלי שיבולע לה....באופן זה, ידכוא כוח היצירה בתחום זה והנפגע יהיה הציבור ולא רק דקל".

 

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: גליר פיתוח טכני בע"מ נגד בנק הפועלים בע"מ
תאריך פס"ד:7 יוני, 2010
מס' תיק:9100/07

"באשר לעלויות הבניה: בהתאם לחוות דעתו של המומחה ס' רובל, חישובי הרווח של המומחה י' קדמן, אשר נעשו בהתבסס על עלות ישירה בסיסית... הינן עלויות נמוכות ביחס לעלויות המקובלות בענף הבניה. ס' רובל ערך חישוב עלויות המקובלות בישראל תוך "הפחתה רעיונית"... ממחיר מחירוני "דקל". מנגד, לטענת ב"כ התובעים, יש להעדיף את חוות דעתו על י' קדמן..., אולם שעה שמדובר באומדן רווח תיאורטי, על סמך נתונים תיאורטיים, הנחות והשערות, יש לדבוק, ככל הניתן בנתונים אובייקטיביים במיוחד מקום שמדובר באומדן עלויות בניה, בשוק פרוע, תחרותי בו מנעד עלויות מגוון ומשתנה. מכאן, שיש להעדיף את הערכתו של ס' רובל הנשענת על נתונים בדוקים ואובייקטיביים, על פני זו של י' קדמן."

 

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: גליר פיתוח טכני בע"מ ואח' נגד בנק הפועלים בע"מ
תאריך פס"ד:17 מאי, 2010
מס' תיק:9100/07

"באשר לעלויות הבנייה: בהתאם לחוות דעתו של המומחה ס' רובל, חישובי הרווח של המומחה י' קדמן, אשר נעשו בהתבסס על עלות ישירה בסיסית (המחיר לקבלן מבצע) לפי תחשיב אותו פירט בחוות דעתו: 450 דולר למ"ר בנייה עיקרית, 154 דולר למ"ר שרות וכ-100 דולר למ"ר מרפסות, הנן עלויות נמוכות ביחס לעלויות המקובלות בענף הבנייה (עמ' 15 לחוות הדעת). ס' רובל ערך חישוב עלויות המקובלות בישראל תוך "הפחתה רעיונית" בגין עבודה זולה בשטחים בשיעור של 17.5% ממחיר מחירוני דקל. על-פי הערכתו, העלות הכוללת עומדת על 20,691,000 ש"ח (לא כולל תוספת שבס)."

ביהמ"ש: מחוזי - מרכז
בעלי הדין: שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נגד חב' החשמל לישראל
תאריך פס"ד:16 ספטמבר, 2009
מס' תיק:רע"א 2603-05-09

"בין הצדדים מתנהלת תביעה לתשלום דמי נזק שהגישה המשיבה כנגד המבקשת. בעבר התנהל בין אותם צדדים הליך דומה שהוכרע בפסק דין. באותו פסק דין קבעו אותו מותב של בית משפט קמא, כי מאחר ולא האמין לעדותה של העדה מטעם המשיבה הוא בוחר לחשב את הנזק עפ"י מחירון "דקל"."

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: כנאן קטיש נגד טריף טריף
תאריך פס"ד:23 אוגוסט, 2009
מס' תיק:ת"א 1112/99

"השטח שגודלו 120 מ"ר הינו - $30,000. על פי מר בן ארי, בפועל הדירה בקומת הקרקע נבניתה בשטח של 140 מ"ר ועלות תוספת זו מוערכת בסך של $5,000. מר בן ארי סבור כי הכשרת קומת הקרקע משביחה את הנכס. בעדותו ציין מר בן ארי כי את המחירים העריך על פי מחירון "דקל"."

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: מיכאל נגר נגד אלון בוחניק
תאריך פס"ד:8 יולי, 2009
מס' תיק:עש"א 14776-03-09

"החייב טען שהזוכה לא אפשר לו לבצע את התיקונים, כי העלויות שנטענו ע"י הזוכה הינן מופרזות, כי הזוכה כלל תיקונים שהחייב לא התחייב לבצע וכי עפ"י מחירון "דקל", עלות התיקונים צריכה להיות 11,000 ₪ בלבד."

 

ביהמ"ש: מחוזי - מרכז
בעלי הדין: טר-ארמה בע"מ נגד רכבת ישראל בע"מ
תאריך פס"ד:4 ינואר, 2009
מס' תיק:ת"א 3997-12-07

"פרידמן אישר שהדרישה היתה גבוהה יותר וכי: "היו סכומים שלא היה להם ניתוח, לחלק מהסכומים ואני מצאתי לנכון לנתח את הסכומים האלה לפי מחירון "דקל" שזה מקובל". פרדימן אישר כי סיכום זה הוא לשביעות רצונו המלאה וכי המליץ לנתבעת לשלם את הסכום הנקוב בו."

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: לוין אפרים ואח' נגד דניה סיבוס חברה לבנין בע"מ
תאריך פס"ד:18 יוני, 2008
מס' תיק:ת"א 2648/98

"לטענת הנתבעות, לאור העובדה שהמומחה הסתמך על מחירון "דקל" לעבודות קטנות, התוספת צריכה להיות קטנה יותר. לטענתן ממחירון "דקל" לעבודות קטנות עולה כי אין להוסיף על המחירים הקבועים בו כל עלות נוספת. משמעות קביעת אלוני היא כי ביחס לרכיבים רבים המשוקללים כבר במחירון "דקל", התובעים יפוצו בכפל. הנתבעות אף הביאו דוגמאות לסכומים שמר אלוני קבע בראשי נזק שונים, הגבוהים מהמחירים הקבועים במחירון "דקל".

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: אייזנברג שמעון נגד חב' גב ים לקרקעות בע"מ
תאריך פס"ד:2 מרץ, 2008
מס' תיק:ת"א 362/07

"באם חלק מהליקויים הנזכרים ברשימת המומחה לא יתוקנו או לא יתוקנו היטב... הסמכות של מהנדס רונן שטרנברג לקבוע את עלות הליקויים על פי  סעיף זה תהיה על בסיס המחירון של "דקל". מהנדס רונן שטרנברג לצורך האמור בסעיף זה הינו בורר. הצדדים הסמיכו את הבורר לפסוק בשאלת עלות תיקון הליקויים. הוא פסק כפי שפסק. העובדה שהמבקשים אינם מרוצים מגובה הפיצוי שנפסק לזכותם אינה גורמת לכך שפסיקתו תחשב ככזו הנוגדת את תקנת הציבור".

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: אלימלך רונן ואח' נגד אפרידר חברה לשיכון ופיתוח אשקלון בע"מ
תאריך פס"ד:5 פברואר, 2008
מס' תיק:ת"א 3207/04

"לעומת זאת, לשאלת ההבהרה לעניין הערכת עלות החלפת הריצוף השיב המומחה כי העלות מוערכת על פי מחירון "דקל" בסך של 175 ₪ ללא מע"מ....האומדן הוא על פי מחירון מקובל ("דקל") לעבודות קטנות ושיפוצים. לאור האמור, אני סבור כי יש מקום להוסיף על חוות דעתו של המומחה לעניין הערכת עלות החלפת הריצוף, ו כי בהתאם לתשובות ההבהרה של המומחה, עדותו בביהמ"ש ומחירון "דקל", יש להוסיף על הסכום שנפסק".

 

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: לאוניד אלימלך נגד מנהלת סל"ע - הוועדה המיוחדת
תאריך פס"ד:8 ינואר, 2008
מס' תיק:עת"מ 619/07

"הוועדה העמידה את עלות ההקמה של המשרדים על הסכום הנקוב במחירון "דקל" (1,437 ₪ למ"ר בחודש ינואר 1992). סכום זה הוכפל בשטח משרדים של 146 מ"ר, שהינו 85% משטח המשרדים של 171.36 מ"ר לפי חוות הדעת של השמאי טלמון."

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: בצלאל - חב' עב' הנדסה בע"מ נגד מועצה מקומית קריית עקרון
תאריך פס"ד:17 אפריל, 2007
מס' תיק:עת"מ 2125/06

"זו היא עתירה מינהלית שעניינה אי-קבלת הצעה העותרת, חברה לעבודות הנדסה ופיתוח, כזוכה במכרז שפרסמה המשיבה, המועצה המקומית קריית עקרון (להלן: "המועצה המקומית")...וחשוב מכל, בהתאם לסעיף 18 להוראות המכרז (נספח א' לעתירה) מצויינת התמורה הנדרשת ע"י המציע כאחוז הנחה גלובאלי ביחס למחירון מקובל במשק (מחירון "דקל"). לגישתי, חזקה כי המחירים הקבועים באותו מחירון הם "מחיר השוק" - ולא מחיר הנמוך ממנו, המשקף את רצונם של מציעים לזכות במכרז. מכל הטעמים הללו, טענת המשיבה בעניין "מחיר השוק" - נדחית".

 

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: זהב ירושלים בע"מ נגד תפנית וינד בע"מ ואח'
תאריך פס"ד:1 מרץ, 2007
מס' תיק:ת"א 6135/04

"עיון בחוזים עם הקבלנים מלמד כי בחלקם נקבע בפרק ט' המתייחס לשינויים, כי המחיר עבור יחידות שלא נקבעו מראש בכתב הכמויות יקבעו על פי מחירי יחידה דומים בחוזה, ובאין מחיר ליחידה דומה ייקבע המחיר בהתאם לחוברת "מאגר מחירים לענף הבניה" בהפחתה של 10% בתוספת מע"מ. בסעיף ... נקבע כי המחירים במצב הנ"ל יתומחרו לפי מחירון הסעיפים של "דקל"" עם הנחה של 15%".

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בע"מ נגד המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
תאריך פס"ד:31 מרץ, 2006
מס' תיק:ת"מ 000113/02

"בחקירה נגדית התברר ששמיר ביסס את חוות דעתו, ככל שהדבר נוגע למחירים, על טענה להיכרות של מחירי שוק במועד חוות הדעת ("ידע אישי"), ולא על מחירונים מקובלים, למשל מחירון "דקל". למחירונים מקובלים יש יתרון על פני חוות דעת של מומחה מטעמו של צד, שכן, לכאורה, הם משקפים מחירי שוק מוכרים. אין פירוש הדבר העדפה אוטומטית של המחירון על פני חוות הדעת, אלא דרישה מן המומחה לשכנע מדוע יש להעדיף את הערכותיו על פני המחירים במחירון מוכר ונפוץ. שמיר לא עמד במטלה זו".

 

ביהמ"ש: מחוזי - תל אביב יפו
בעלי הדין: חופרי ר.אבו קוש בע"מ נגד איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה ואח'
תאריך פס"ד:21 נובמבר, 2005
מס' תיק:עת"מ 002172/05

"אבו קוש אינה משיגה על עצם ביטול מרכיב במכרז בנסיבות של פער בלתי סביר לעומת האומדן. טענתה היא שהאומדן אינו סביר וכי מסתמא נפלה בו טעות. קשה להלום שהצעותיהן של שלוש חברות רציניות מצויות בפער כה גדול מן האומדן. אבו קוש מצאה כי האומדן תמחר את עלות עבודות העתקת אשפה במחיר של 1 ₪ למ"ק. במחירון "דקל" לעבודות קבלניות כלולה עבודה המוגדרת כ"חפירה כולל העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה" - שהיא, לטענת אבו קוש, מהותה של עבודת העתקת אשפה - ומתומחרת ב-9 ₪ למ"ק, היינו מחיר הגבוה ב-800% ממחיר האומדן. אין זאת אלא שנפלה טעות באומדן או שאיגוד הערים התכוון מלכתחילה שלא לבצע את המרכיב הנדון".

 

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: שחקים בניין ופיתוח בע"מ נגד מועצה מקומית בסמת טבעון
תאריך פס"ד:22 דצמבר, 2004
מס' תיק:עת"מ 002166/04

"מוסכם בין הצדדים כי המועצה רשאית להגדיל או להקטין את העבודה בשיעור של 25% מערך כל סעיף הנקוב בכתב הכמויות, ואם כל סעיף יוגדל מעבר לכך, הקבלן יגיש ניתוח מחירים על מחירי מאגר המחירים של "דקל"."

 

ביהמ"ש: מחוזי - באר שבע
בעלי הדין: ט.ר. הנדסה אזרחית בע"מ נגד החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
תאריך פס"ד:1 ינואר, 1900
מס' תיק:ע"א 24403-10-14

"המערערת הפנתה לדרישת המשיבה מחברת הביטוח, וטענה להודאת בעל דין. מנגד, המשיבה טענה כי הפנייה לחברת הביטוח ודרישת הפיצוי, נבדלת מתביעת המערערת שהרי לפי שיקוליה, רשאית היא להקדים או לדחות בפועל תיקון חלק מהנזקים או להשתמש בחומרים תואמים או לתמחר הדרישה לפי מחירון דקל, אולם מנגד להשכיל ולהשיג מול הקבלנים מחיר טוב יותר. הדרישה מחברת הביטוח נערכה כחודשיים לאחר שהעבודות בוצעו, ולא נטען לגבי מסמך זה כי נערך בחוסר יישוב הדעת, כמו באשר לחשבון החלקי, זה שנחתם בחניון."

ביהמ"ש: מחוזי - ירושלים
בעלי הדין: עמרני נ' עמראני ואח'
תאריך פס"ד:1 ינואר, 1900
מס' תיק:ת"א 53637-01-12

"בחקירת השמאי רפאל התברר כי שיטת העבודה שלו היתה מעט בעייתית. השמאי העיד שהתבסס על כמה גישות בחישוב. לא ברור מדוע השמאי לא השתמש במחירון דקל אלא על פיצוי לפי חוק ההתנתקות, שחל על המפונים מגוש קטיף וצפון השומרון. ברם, לא ברור מדוע השמאי רפאל לא התבסס כמקובל גם על מחירון דקל."

ביהמ"ש: מחוזי - חיפה
בעלי הדין: רוואש נגד מויאל הנדסה בע"מ ואח'
תאריך פס"ד:1 ינואר, 1900
מס' תיק:20343-07-12

"השמאי שפירא העריך את עלות הבניה לפי מחירון דקל, שהוא מחירון מקובל, אך השתמש במחירון נכון למועד שומתו, שנים לאחר המועד הקובע." 
נשמח לעזור
הודעתך נשלחה בהצלחה
כתובתנו:
רח' העצמאות 126, חיפה
למשלוח דואר ת.ד. 2065, טירת כרמל, 39120
טלפונים:
דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ. טל' 04-8145400 דקל שירותי מחשב להנדסה בע"מ. טל' 04-8145400