ניהול כתבי כמויות

כתב כמויות :

הבסיס לכל התוכנות של דקל.

הכנת כתבי כמויות ואומדנים מבוססים על מחירוני דקל (גם מבוססי קטלוג מעצ או משהב"ט).

בסיס להפקת מכרזים והגשת הצעות מחיר למכרזי בנייה.

בחירת שפה – הכנת מכרזים דו לשוניים בעברית ובאנגלית.

זיהוי הבדלים בין שני כתבי כמויות, או בין כתב כמויות לספריה, או בין כתב כמויות לקטלוג.

יבוא מאקסל, יצוא בפורמטים שונים כולל פורמט משרד השיכון.

הפקת קבצי קבלנומט למילוי הצעות מחיר וקליטתן המידית והפשוטה בהשוואת הצעות.  

שימושים - מודול כתבי כמויות:

 • שיתוף תוכניות ומסמכים באופן מידי ופשוט תוך ניהול הגרסאות והעדכונים .
 • צפייה במסמכים שונים (כולל שרטוטים ולוחות זמנים) 
 • צפייה בסיכומי דיון.
 • ניהול יומני עבודה .
 • יכולת מדידה ממוחשבת של התוכנית וייצור הזמנה להעתקות אור ומשלוחים.
 • עבודה באמצעות מכשירים ניידים ישירות מהשטח. 

יתרונות - מודול כתבי כמויות:

 • שיפור משמעותי בסנכרון ושיתוף המידע בין כלל הגורמים בפרויקט
 • שיפור ביכולת הניהול, הבקרה והפיקוח על מכלול הגורמים.
 • חסכון בעלויות העתקות, הדפסה והפצה של קבצים.
 • מערכת נגישה מכל מכשיר, בכל זמן וישירות מן השטח
 • מערכת ידידותית המאפשרת עצמאות וחופש פעולה למשתמש.