ניהול כתבי כמויות

הכנת כתבי כמויות ואומדנים מבוססים על מחירוני דקל (גם מבוססי קטלוג מעצ או משהב"ט).

בסיס להפקת מכרזים והגשת הצעות מחיר למכרזי בנייה.

זיהוי הבדלים בין שני כתבי כמויות, או בין כתב כמויות לספריה, או בין כתב כמויות לקטלוג.

יבוא מאקסל, יצוא בפורמטים שונים כולל פורמט משרד השיכון SKN.

הפקת קבצי קבלנומט למילוי הצעות מחיר וקליטתן המידית והפשוטה בהשוואת הצעות.  

 

הכנת כתב כמויות_20240418092751.426.png