מדריך לדקל הצעות מחיר

חיפוש חופשי במחירונים הדיגיטליים

כניסה לתוכנת דקל בענן

יצירת פרוייקט כתב כמויות חדש - תוכנת דקל בענן

ייבוא כתבי כמויות

ייצוא כתבי כמויות

הסבר שימוש בפונקציית חיפוש בתוכנה

מדריך לדקל מכרז פומבי

מערכת דקל-סבב חתימות

חוברת שימוש בתוכנת דקל בענן

התקנת אפליקציה באיי פון