קבוצת דקל רואה חשיבות רבה בהתגייסות ונתינה למען הקהילה בה היא ממוקמת. 

פעילויות הקבוצה בתחום זה מרוכזות במסגרת שיתוף פעולה עם מרכז חינוך "ליאו באק" המפעיל מוסדות חינוך ושלוחות קהילתיות באזור מערב חיפה.

מדי שנה, משתתפים בפעילות התנדבותית עובדי דקל ובני משפחותיהם, במגוון פרויקטים למען משפחות נזקקות וילדים בסיכון.