דקל במובייל - מחירוני דקל עכשיו ישירות לטלפון הנייד ולטאבלט

מחירוני דקל מותאמים לצפיה בכל סוגי הטלפון הסלולרי ובטאבלט!

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור


צור קשר

אנא העתיקו את הספרות
 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (בנקודות)


שינוי מדד שנתי מחושב לפי שינוי בנקודות מדצמבר שנה קודמת לדצמבר שנה נוכחית.

שנה
2006
2007
2008
2009
2010
2011 
2012       2013     20142015
שינוי באחוזים

2.4%+

13.1%+

1.9%+

 7.2%+

 3.5%+

 7.9%+  

 7.7%+

 1.0%+

0.3%+

3.0%-

 

חודש
מדד בסיס
 01/1996
מדד בסיס 
01/2010 
 05/16  268.0470  118.5
 04/16  266.9160  118.0
 03/16  265.1064  117.2
 02/16  265.1064  117.2
 01/16  266.4636  117.8
 12/15  267.5946  118.3
 11/15  268.4994  118.7
 10/15  269.1780  119.0
 09/15  269.8566  119.3
 08/15  270.0828  119.4
 07/15  271.4400  120.0
 06/15  271.8924  120.2
 05/15  273.0234  120.7
 04/15  273.4758  120.9
 03/15  273.9282  121.1
 02/15  272.3448  120.4
 01/15  275.5116  121.8
 12/14  275.9640  122.0
 11/14  276.4164  122.2
 10/14  277.3212  122.6
 09/14  277.5474  122.7
 08/14  277.5474  122.7
 07/14  277.0950  122.5
 06/14  277.5474  122.7
 05/14  277.3212  122.6
 04/14  277.5474  122.7
 03/14  277.3212  122.6
 02/14  276.4164  122.2
 01/14  275.9640  122.0
 12/13  275.0592  121.6 
 11/13  274.3806  121.3
 10/13  274.8330  121.5
 09/13  275.5116  121.8
 08/13  275.7378  121.9
 07/13  275.5116  121.8  
 06/13  275.0592  121.6
 05/13  274.3806  121.3
 04/13  274.3806  121.3
 03/13  274.1544  121.2
 02/13  274.6068  121.4
 01/13  273.4758  120.9
 12/12  272.3448  120.4
 11/12  269.4042  119.1 
 10/12  268.2732  118.6
 09/12  266.2374  117.7
 08/12  264.8802  117.1
 07/12  263.7492  116.6
 06/12  262.8444  116.2
 05/12  262.3920  116.0 
 04/12  261.2610  115.5
 03/12  257.4156  113.8
 02/12  255.8322  113.1
 01/12  255.6060  113.0
 12/11  252.8916  111.8
 11/11  253.3440  112.0
 10/11  252.8916  111.8
 09/11  251.3082  111.1 
 08/11  249.0462   110.1        
 07/11  249.4986  110.3
 06/11  248.5938  109.9
 05/11   245.4270  108.5
 04/11   242.4864  107.2
 03/11  240.6768  106.4
 02/11  238.6410  105.5
 01/11  237.5100  105.0
 12/10  234.3  103.6
 11/10  232.8  102.9  
 10/10  232.8  102.9
 09/10  232.8  102.9   
 08/10  233.2  103.1
 07/10  232.5  102.8    
 06/10  232.3  102.7
 05/10   233.2   103.1
 04/10  234.1  103.5
 03/10  231.2  102.2
 02/10  227.6  100.6
 01/10  226.2  
 12/09  226.4  
 11/09  226.3  
 10/09  222.8  
 09/09  224.0  
 08/09  220.8  
 07/09  220.0  
 06/09  216.8  
 05/09  213.4  
 04/09  212.6  
 03/09  208.6  
 02/09  210.0  
 01/09  206.9  
 12/08  211.2  
 11/08  215.3  
 10/08  225.6  
 09/08  230.8  
 08/08  231.3  
 07/08  228.1  
 06/08  222.4  
 05/08  218.0  
 04/08  213.3  
 03/08  208.9  
 02/08  206.3  
 01/08  207.7  
 12/07  207.2  
 11/07  203.5  
 10/07  200.4  
 09/07  197.0  
 08/07  199.4  
 07/07  195.7  
 06/07  191.8  
 05/07  190.2  
 04/07  188.8  
 03/07  186.1  
 02/07  184.0  
 01/07  183.1  
 12/06  183.2  
 11/06  182.7  
 10/06  182.1  
 09/06  187.2  
 08/06  188.0  
 07/06  185.8  
 06/06  186.5  
 05/06  186.2  
 04/06  184.4  
 03/06  184.4  
 02/06  183.5  
 01/06  180.1  

 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. טל' שירות אוטומטי ארצי: 02-6527550

הסדרי שעות קיץ: לפי הירחון של הלמ"ס, בחודש אוגוסט 2004 נחתם הסכם המבטל את הסדר שעות הקיץ בענף הבניה והסלילה.