מדריך שימושי לתחיקת הבניה מהדורה 14

מהדורה חדשה!!! מדריך המאגד את מירב החוקים, התקנות בתחום התכנון אדריכלי.

קבלנים - גרסה טקסטואלית


צור קשר

אנא העתיקו את הספרות