דקל במובייל - מחירוני דקל עכשיו ישירות לטלפון הנייד ולטאבלט

מחירוני דקל מותאמים לצפיה בכל סוגי הטלפון הסלולרי ובטאבלט!

מדריך לתכנון חניה - תוכן עניינים


צור קשר

אנא העתיקו את הספרות
 

מבוא


פרק 1 - תקני חניה

1.1 הקדמה

1.1.1 הקשר שבין תקן החניה המוצע למסחר ומשרדים ובין אחוזי הבניה

1.2 התקנים המוצעים

1.2.1 כללי

1.2.2 תקן חניה למגורים

1.2.3 תקן חניה למסחר ולמשרדים (תעסוקה)

1.2.4 תקן חניה למתקני בידור

1.2.5 תקן חניה למלונות

1.2.6 תקן חניה למוסדות חינוך ותרבות

1.2.7 תקן חניה למוסדות בריאות

1.2.8 תקן חניה לתעשייה ומלאכה

1.2.9 תקן חניה למתקני ספורט ושטחים פתוחים

1.2.10 תקן חניה במתקני תחבורה כולל מתקני "חנה וסע"

1.2.11 תקן חניה ל"מוגבלי ניידות"

1.3 מדיניות החניה והתייחסות לשלבי הביניים עד להקמת קו במערכת הסעת המונים (מתע"נ).

1.3.1 כללי

1.3.2 שלבי הפעלת התקן:

1.3.3 הסבת חניה לשימוש עיקרי

1.3.4 הקשר שבין התקדמות הביצוע של מערכת הסעת המונים (מתע"נ) לתקן החניה

1.3.5 הקשר שבין טכנולוגית הסעת ההמונים (מתע"נ) ושלביות הפעלת התקן

1.3.6 שלבי הביניים, הפעלת תקן חניה מוקטן והגדלת אחוזי בניה באזורים הסמוכים לרכבת פרברים

1.3.7 תקן החניה ביישובי פריפריה מטרופולינית וביישובי פריפריה ארצית - תקן החניה באזורי התחנות של הרכבות הפרבריות


פרק 2 - מקדמי משיכה ויצירה

2.1 מבוא ורקע כללי

2.2 חישוב המקדמים לפי שימושים ואמצעים

2.2.1 מקדמים לנסיעות ברכב פרטי

2.2.2 מקדמים לנסיעות בתחבורה ציבורית

2.2.3 מקדמים לנסיעות בשאר האמצעים

2.2.4  מקדמים עבור כל הנסיעות הנמשכות והנוצרות

2.3 מקדמי התאמה

2.3.1 גודל הפרויקט

2.3.2 עוצמת התחבורה הציבורית

2.3.3  גודל הרשות המקומית - פרויקטים במע"ר

2.3.4  מצאי החניה

2.3.5 שימושי קרקע באזורים מיוחדים

 

פרק 3 - תכנון חניונים (גיאומטריה)

3.1 מבוא

3.1.1  רקע כללי

3.1.2  רמת שירות

3.1.3 חניית נכים

3.2 רכב התכנון

3.3 רמות שירות בחניון

3.3.1 מתודולוגיה

3.3.2 הגדרת רמות שירות בחניון

3.3.3 רמת שירות מזערית

3.3.4 תנאים לשימוש ברמות השירות

3.4 אורך תא חניה

3.4.1 אורך תא חניה ניצבת

3.4.2 עומק תא חניה אלכסונית

3.5 רוחב מזערי של תא חניה

3.6 מידות חניה מקבילה

3.6.1 אורך תא חניה מקבילה

3.6.2 רוחב תא חניה מקבילה

3.6.3 רוחב המעבר

3.7 גובה החניון

3.8  מידות משטחי חניה בחניונים פתוחים

3.8.1 הקשר בין רוחב המעבר ורוחב תא החניה

3.8.2 מידות משטחי חניה ניצבת  בחניונים פתוחים

3.8.3  מידות משטחי חניה אלכסונית בחניונים פתוחים

3.9 מידות תאי חניה בסמוך לעמודים וקירות

3.9.1  רוחב תא חניה ליד עמוד

3.9.2 רוחב תא חניה ליד קיר ברצועה קדמית

3.9.3 מרחק שפת העמוד מהמעבר (d)

3.9.4  מידות משטחי חניה ניצבת בין עמודים וקירות

3.9.5 מידות משטחי חניה אלכסונית בין עמודים וקירות

3.10 חניונים בעלי רצפות משופעות

3.11 רמפות בחניונים

3.11.1 כללי

3.11.2 רמפות ישרות

3.11.3 רמפות לולייניות חד-סטריות

3.11.4 רמפות לולייניות דו-סטריות

3.11.4 רמפות לולייניות דו-סטריות

3.11.5 שיפועים ברמפות

3.11.6 רמפות ישרות משולבות בפנייה

3.12 הירארכיה של צירים בחניון

3.12.1  כללי

3.12.2 הגדרת ציר ראשי

3.12.3 מאפיינים גיאומטריים

3.13 דרכי גישה לחניונים

3.13.1 חתך לרוחב הדרך

3.13.2 החיבור עם הרחוב

3.13.3 אזור הבקרה (ביתני קופאים, קוראי תגים וכד')

3.13.4 כמות נתיבי הבקרה

3.14 חניית נכים

3.14.1 הגדרה

3.14.2 מידות

3.14.3 מספר מקומות החניה

3.15 מידות חניה למשאיות ולאוטובוסים

 

פרק 4 - תכנון חניונים (גיאומטריה)

4.1 מבוא

4.1.1  רקע כללי

4.1.2  חריגות מההנחיות

4.1.3  התייחסות לתקן חניה

4.1.4  תקן ישראלי מס' 0-5437

4.2 סיווג מתקני חניה מכניים

4.2.1 שיטות חניה חצי-אוטומטית 

4.2.2 שיטות חניה אוטומטית

4.3 שיטות חניה חצי-אוטומטית

4.3.1 דו-חניון

4.3.2 לוחות חניה זחיחים

4.4 שיטות מתקני חניה אוטומטים

4.4.1 מדפי חניה

4.4.2 חניות נעות (חניונעים)

4.4.3 חניה נעה בסבב

4.5 חניה חצי -אוטומטית מול חניה רגילה

4.5.1 שטח וגובה

4.5.2 תיפקוד מכני ואחזקה

4.5.3 אוכלוסיית המשתמשים

 4.5.4 כוח אדם

4.5.5 זמן חניה/פינוי

4.5.6 רמת שירות לנסיעה ברחבי החניון

4.5.7 רמת שירות לנהג המתמרן

4.5.8 רמת השירות לנגישות הנהג אל כלי הרכב

4.5.9 נגישות כללית אל כלי הרכב

4.5.10 נזקים לכלי רכב

4.6 חניון אוטומטי מול חניון רגיל

4.6.1 שטח וגובה

4.6.2 תיפקוד מכני

4.6.3 אוכלוסיית המשתמשים

4.6.4 חסכון באנרגיה

4.6.5 כוח אדם

4.6.6 זמן חניה/פינוי

4.6.7 התמצאות ורמת שירות לנהג הנוסע ברחבי החניון

4.6.8 רמת שירות לנהג המתמרן

4.6.9 רמת השירות לנגישות הנהג אל כלי הרכב

4.6.10 נגישות כללית אל כלי הרכב

4.6.11 נזקים לכלי רכב

4.6.12 מאגר בכניסה

4.6.13 שיקולים אחרים

4.7 הנחיות למתקני חניה חצי-אוטומטים

4.7.1 כללי

4.7.2 מתקני חניה מכניים ביעודי קרקע שונים

4.7.3 הגדרות

4.7.4 מידות מיתקן

4.7.5 רוחב מזערי של המשטח הנייד

4.7.6 תרשים המתקן

4.8 הנחיות למתקני חניה אוטומטים

4.8.1 כללי

4.8.2 מאגר בכניסה

4.9 מעליות לרכב

4.9.1 כללי

4.9.2 תנאים לשימוש במעלית

4.9.3 קביעת מספר המעליות והמאגר

4.9.4 מידות המעלית

4.9.5 נתוני תכנון בסיסיים

 

נספחים

נספח א' - הגדרת מערכת "הסעת המונים" (מתע"נ) לצורך קביעת תקן החניה

נספח ב' - תקן חניה 1983

נספח ג'- החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה

נספח ד'- אלמנטים בהסבת חניה לשימושים עיקריים

נספח ה' מקורות